Episode 9 – Ole Humlum, professoren som støttar klimaskeptikarane

*****

Finansminister Siv Jensen skapte internasjonale overskrifter då ho i eit nyleg intervju med Aftenposten uttalte at ho tvilte på om klimaendringane er menneskeskapte. Ein samla offentlegheit reagerte med hån og latterleggjering over at finansministeren ikkje stolte på vitskapen. Denne vekas gjest i Uten Filter, er den norske professoren Ole Humlum, som forsvarar Siv Jensens syn. Professoren, som jobbar på institutt for geofag ved UiO og Universitetssenteret på Svalbard, er etter tiår med eigen forskning overbevist om at hovudårsakene til klimaendringane ikkje er menneskeskapte.

På nettsida geoforskning.no har han publisert ei rekkje populærvitskapelege artiklar som går i mot m.a. FNs klimarapport. Humlum sjølv meiner det er langt fleire klimaforskarar som er kritiske til at global oppvarming i hovudsak skuldast menneske, enn kva som kjem fram i den norske samfunnsdebatten. Så mykje som ein tredjedel.

– Når eg snakkar med folk i fortruleg samanheng, så blir eg klar over at det er langt fleire som deler mine synspunkter. Mitt personlege inntrykk er at eg trur alle forskarar som direkte jobbar med klimarelaterte problemstillinger, så er det berre ein tredjedel som er hundre prosent sikker på at CO2-hypotesen er korrekt, og så vil det sikkert vere ein tredjedel som er sterkt kritisk overfor hypotesen, og ein tredjedel som ikkje veit kva dei meiner om det, seier Humlum.

Professoren meiner mange av dei kritiske forskarane vegrer seg frå å gå ut i media fordi reaksjonane er så sterke.

– Det er naturlegvis mykje sjølvsensur blant forskarar. Når nokon lufter kritiske synspunkt, så blir vedkommande erklært som inkompetent eller uvitande eller i verste fall avkrevd ein detaljert forklaring på kvifor ein seier det ein seier. Men dei som ukritisk støtter opp om klimapanelet blir aldri avkrevd ein forklaring, seier Humlum.

Etter Siv Jensens utspel publiserte yr.no ei sak der dei intervjua to klimaforskarar om kva usemja eigentleg består i blant klimaforskarane. Ifølgje Cicero-forskar herskar det ingen eller liten tvil om dei følgjande fem punkta:

1) Verda vert varmare, 2) Klimaet endrar seg frå øvst til nedst, 3) Endringane i klimaet skuldast i hovudsak auka drivhuseffekt, 4) Den auka drivhuseffekten er i hovudsak skapt av menneske, 5) Sola er ikkje årsak til klimaendringane.

Men av desse fem påståtte etablerte sanningar er det berre den første Ole Humlum er heilt samd i.

– Eg vert naturlegvis trist til mote når opne vitskapelege spørsmål blir presentert som fakta. Eg er ikkje komfortabel med at spørsmål som ikkje er avklarte vert presentert som avklarte spørsmål, seier Humlum.

– Historien er fullt med døme på at fleirtalet ikkje alltid har rett. Vitskapelege problem vert ikkje avgjort demokratisk med fleirtal. Det som er interessant er kven som har rett, ikkje kva fleirtalet meiner.

Følg Uten Filter på…

One thought on “Episode 9 – Ole Humlum, professoren som støttar klimaskeptikarane

 1. Reaksjonene fra de IPCC-troende klimaforskere og politikere etter Siv Jensen’s utspill, viser at ytringsfriheten i Norge er truet. De som tenker annerledes, de blir sjikanert og latterliggjort. La oss håpe at det kommer mer edruelighet i klimadebatten. «Science is not settled» og det er behov for kritiske spørsmål og en vitenskapelig åpen, dannet debatt.

  I løpet av de siste nær 20 år har temperaturen sluttet å stige, ja faktisk sunket siden 1998:

  http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:1979/to:2016/plot/rss/from:1998/to:2016/trend

  Klimamodellene feiler mer og mer:

  http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/KN15-44-av-de-nyeste-klimamodellene.pdf

  Klimafølsomheten for CO2 blir beregnet lavere og lavere, den er nå kun 1,8 grader.

  2-gradersmålet er et politisk mål:

  http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/2014/12/Klimanytt75.pdf

  Humlum, Stordahl og Solheim har vist at CO2-nivået endrer seg etter temperaturen:

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112001658?v=s5

  IPCC bygger sitt dogme på en hypotese som ikke er verifisert. Skrekkscenarioene utledes fra modeller og det finnes ingen dokumentasjon som sannsynliggjør menneskeskapte klimaendringer pga. utslipp av fossilt CO2. Skepsisen til professor Ole Humlum er en naturlig følge av de observasjonene som kan gjøres i naturen.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s