Uten Filter er snart tilbake!

Det har vert stille i podkastskogen ein stund, og fleire har lurt på kva som skjer med Uten Filter. Heldigvis er det ikkje meir dramatisk enn at podkasten har teke sommarferie. Me er tilbake med ein ny og spennande sesong om ein månads tid!

Førebels er Uten Filter eit reint hobbyprosjekt som vert drive som eit einmannsprosjekt ved sidan av fulltidsjobb. Men å lage podkast er ganske så tidkrevjande. Difor vil publiseringsfrekvensen vere begrensa av at døgeret berre inneheld 24 timar. Det vil i alle tilfeller bli ein ny sesong med veldig interessante gjestar om kort tid – fleire er allereie booka – men for å yte maksimal rettferd til podkasten er det ønskjeleg i framtida å frigi meir ressursar til podkasten.

Dersom du sett pris på Uten Filter og ønskjer å støtte prosjektet vidare, har du no høve til å gjere det. Uten Filter har sett opp ein crowdfunding-kampanje på Indiegogo, der du kan donere eit valfritt beløp til podkasten. Om det berre er snakk om eit lite beløp vert det motteke med stor takksemd! Det finst også andre og billegare måter å støtte podkasten på, du kan gi karakter til podkasten på iTunes slik at fleire får vite om podkasten, og elles dele episodar du likar via sosiale media.

Tusen takk for alle positive tilbakemeldingar som har kome dei siste månadane, og på gjenhøyr om kort tid!