Episode 14 – Helge Lurås, samfunnsforskaren som åtvarar mot den norske innvandringa

***

Europa står akkurat no framføre den største migrasjonskrisa sidan 2. verdskrig, og makthavarane har førebels ingen løysing på det enorme problemet. Men der mange vil at Norge skal opne grensene og ta inn fleire flyktningar, er det andre som åtvarar. No også frå forskarhold. Helge Lurås, leiar for Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA) kjem i si aktuelle bok «Hva truer Norge nå?» med skarp åtvaring mot at Norge kan bli eit land med store konfliktar og ustabilitet dersom ikkje grensene vert stramma inn.

– Innvandring har potensielt destabiliserande konsekvensar, om me samanliknar oss med alle multietniske land. Dette går på terrortrugsel og ekstremisme knytt til innvandrargrupper, men også motreaksjonar frå den etnisk norske befolkning, som Breivik var eit døme på, seier Lurås.

– Eg meiner me må vere forsiktige med å redusere den etnisk norske befolkninga for langt ned relativt til det ein kan kalle innvandrargrupper.

Lurås viser til at i SSB sine folketalsframskrivingar i 2100, vil vere eit klart fleirtal av innvandrarar relativt til etnisk norske. SSB har nyleg tilbakevist dette, men Lurås meiner SSB er uærlege med tala fordi dei ikkje tek med barnebarn av innvandrarar i analysen

– Om den etnisk norske befolkninga held fram med å synke er eg redd me vil få ein situasjon kor polariseringa og motsetnadane vil auke, og den politiske praksisen vil dreie seg mykje om dei relative størrelsane til gruppene.

Lurås trur dette vil bli forsterka dersom den norske økonomien går inn i ein stagnasjon, der ein lågare levestandard vil føre til ein meir innbitt kamp om ressursane.

Følg Uten Filter på…

One thought on “Episode 14 – Helge Lurås, samfunnsforskaren som åtvarar mot den norske innvandringa

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s