Episode 16 – Frode Fanebust, forfattaren som vil stikke hull på dei norske mytene

***

Du har høyrt det ut før. Norge er ein humanitær stormakt med ein bistandspolitikk som hjelper dei fattigste. Eit levande lokaldemokrati, ein suksessfull velferdsstat med eit utdanningssystem som utjamnar sosiale forskjellar. Norge er verdas lukkelegste land å bu i, og det er typisk norsk å vere god!

Mytene er mange om Norge, men kor sanne er dei? Dette ville Frode Fanebust finne ut av, då han inviterte over 20 skribentar til å skrive antologien «Makt, myter og media» – med undertittelen «Det er verre enn du tror».

Fanebust er bekymra for utviklinga av det norske samfunnet, og meiner me har fått ein politisk elite i Norge som minnar om eit adelskap, med meiningar som ikkje har rot blant folket.

– Eg meiner me har begynt å få ein politikarstand som er ein adel i Norge, kor denne poliske adelen oppfatter makt som ein sjølvfølgje.

Han meiner norsk media på langt veg sviktar i oppgåva si i å drive maktkritikk, som igjen bidrar til at dei norske mytene får leve vidare utan kritikk, og nemnar norsk bistandspolitikk som eit døme.

– Bistand er med på å bygge opp vårt nasjonale sjølvbilete. Men mykje av bistanden til andre land seiler under falskt flagg og går til norske økonomiske interesser. Grunnen til at ein ikkje høyrer om det dette viser at det er for få som grev i dette, og for mange som vert med styresmaktene på solskinnsturar og får presentert eit bilete servert av politikarar og spinndoktorar som får prege mediebiletet.

Forfattaren trur oppbygginga av eit statleg kommunikasjonsapparat gjer at media blir stadig meir einsretta og mindre gravande.

– Eg er ikkje spesielt optimistisk på makten og mediene sine vegner. Mediene blir mindre gravande, mindre skarpe og meir einsarta. Ein treng eit mangfold i metodar, meiningar og ytringar, og dette mangfoldet er truga når ein er underlagt eit departemants informasjonsstrategi. Det er ein skummel tendens.

Frode Fanebust er utdanna siviløkonom, og er forfattar av fleire kritiske sakprosabøker, mellom anna om bestefaren Toralv Fanebust, den kjende redaktøren som etter 2. verdskrig sona den lengste fengselsstraffen for injurier i norgeshistorien etter å ha kome med sterk kritikk av landssvikoppgjeret.

Følg Uten Filter på…

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s