Episode 22 – Walid Al-Kubaisi, forfattaren som tek eit oppgjer med norsk islamdebatt

*****

Det brenn i islams hus, vert det sagt om dagen. Terroråtak i Europa, framveksten av IS, overgrepssakene i Köln og i Sverige har det siste året ført til at det å uttrykke motstand mot islam er blitt mainstream, medan forsoning mellom Vesten og islam verkar stadig vanskelegare. Men i det store biletet – har eigentleg islam forandra seg?

Få i Norge er betre til å svare på dette enn forfattar og skribent Walid Al-Kubaisi. Som politisk flyktning kom han til Norge frå Irak, og har skrive ei rekkje bøker og artiklar der islam og tilhøva i Midtausten er tema.

Al-Kubaisi, som sjølv har markert seg som ein knallhard motstandar av dei fundamentalistiske kreftene i islam, meiner det ikkje har skjedd vesentlege endringar i tilhøvet mellom Vesten og islam.

– Det har ikkje skjedd store endringar i tilhøvet mellom Vesten og Islam, trass i at det ser slik ut i media. Det er framleis to fronter som kolliderer når det gjeld islam, seier forfattaren, og viser til at om lag 50 % av norske muslimar er sekulære.

Forfattaren er kritisk til den offentlege debatten om islam i Norge, der han meiner vestlege politikarar er svært selektive i måten dei tilnærmar seg islamspørsmål.

– Både i Vesten og i islam er det eit mangfald av forskjellige synspunkt, og det finst mange punkter som møtast. Du kan finne islamistar som deler USA-hat med vestlege venstreradikale. Du kan finne sekulære muslimar som meiner at vestlege idealer er universelle, og som også gjeld muslimar. Du kan finne religionskritikarar med islamsk bakgrunn som er einig med Hege Storhaug. Du kan finne islamistar som Det muslimske brorskapet som samarbeider med Vesten og USA, medan andre islamistar som IS er blitt fiender med Vesten.

Etter at flyktningbølgja for alvor slo inn over Norge reagerer Al-Kubaisi på korleis norsk media har dekka krisa, ved først å vere overdrivent positiv til innvandringa for å så snu når ein ser at talet på asylsøkjarar byrjar å bli uhandterbart.

– Norsk media er selektiv og einsidig, og for å setje det på spissen, fundamentalistisk og partisk. Norsk media manglar nyansar, og når media køyrer ein dekning som er overdrivent positiv til innvandrarar, så ser media på ein kvar kritisk protest som rasistisk. Men når media plutseleg skiftar haldning så ser dei på eit kvart forsøk på å nyansere mediakjøret som feig.

Forfattaren reagerer på at det han meiner er det viktiste elementet i islam- og flyktningedebatten aldri vert diskutert i Norge. Nemlig korleis vestleg innblanding og krigføring i Midtausten er ein direkte årsak til flyktningestraumen.

– Vesten vil ikkje innsjå at flyktningebølga frå 2001 til no er ein konsekvens av amerikansk politikk i Midtausten. Vesten har ønskt å kontrollere og styre krisen i Midtausten, men ikkje å løyse den. Det er ikkje slik som europearar trur, at flyktningane kjem for å betre sine økonomiske vilkår. Det er heller ikkje slik at flyktningane har flykta frå despotiske regimer, då ville dei reist før. Men dei har flykta på grunn av amerikanske krigar og vestens politikk i Midtausten.

Høyr også Walid Al-Kubaisi snakke om sine møte med IS-sympatisørar, kva han trur om framtida og kvifor han trur det er essensielt at Vesten tek eit oppgjer med seg sjølv for å hindre ein framtid med stadig meir vald og terroråtak.

Følg Uten Filter på…

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s