Episode 24 – Bård Wormdal, journalisten som avslørar den hemmelege tenesta

***

Etterretningstjenesta i Norge, eller dei hemmelege tenestene, har i mange år vore knytt til mange myter og mystikk. Er det slik at det finst ein skjult makt bak Regjering og Storting, som kan ta store avgjersler av viktig nasjonal betydning, utan at det kjem fram i offentlegheita? Er demokratiet vårt berre ein fasade når det gjeld trygging- og utanrikspolitiske spørsmål, der alle dei viktige avgjerslene er bundne av militære avtalar unnateke offentleg innsyn? Dette er eit spørsmål som lenge har engasjert alt frå paranoide konspirasjonsteorietikarar til idealistar som kjemper for full transparens rundt Norges tilhøve til verdas stormakter. Men som regel stoppar det ved spekulasjonane, då det er svært vanskeleg å få fram kjelder og dokumentasjon som kan setje lys å kva som føregår i dei hemmelege tenestane. Fram til no.

Etter mange års iherdig gravearbeid har den Vadsø-baserte NRK-journalisten Bård Wormdal klart å presentere ein stor del av historia til dei strengt hemmelege militære installasjonane i Nord-Norge, nærare bestemt Vadsø, Vardø og Fauske, samt spionskipet Marjata, i boka «Spionbasen». Her kjem det mellom anna fram at Norge i over 60 år har hatt eit formelt direkte samarbeid med NSA og CIA, heilt utanom NATO, Stortinget og offentlegheita forøvrig. Amerikanarane har også betalt enorme summer for bygging og drift – og til og med lønsutgifter til norske operatørar – for dei militære anlegga. Den offisielle versjonen er at anlegga er til for å tjene norske interesser, men i boka til Wormdal kjem det fram at lyttestasjonen og radaren i Finnmark er blant dei aller viktigaste forsvarsanlegga for USA, og er av uvurderlig betydning for å overvake Russland sine forsvarsaktiviteter.

Følg Uten Filter på…